Vilka är vi?

Namnet AURIX kommer ifrån den grekiska gudinnan Eos (latin: Aurora). Hon kännetecknas som gryningens eller morgondagens gudinna och detta passar in på oss då varje dag ger nya möjligheter.

AURIX tillhandahåller juridiska tjänster, projekthantering och finansiella analyser. I dagsläget är vi två juriststudenter som driver byrån. Dessutom har vi en praktikant som hjälper till med finansiella analyser. Byråns affärsmodell bygger på att genom laganda skapa möjligheter för både byrån och våra klienter.

 

Vår vision är att genom vår verksamhet och våra tjänster främja ett nytänk inom affärsvärlden och därigenom bidra till en ljusare framtid, där företag och privatpersoner hjälper och lyfter varandra.

Förtroende


Under en kort tid har vi lyckats knyta starka förtroenderelationer till våra klienter, som har varit både privatpersoner och företag.Genom vår kompetens och vilja att hjälpa ser vi alltid till att våra tjänster överträffar klientens förväntningar.
 

Vi lägger ner tid för att bygga en god kontakt med dig som klient och att hela tiden stämma av att våra viljor överensstämmer. Vi fokuserar med andra ord på en personlig relation som utmynnar i goda resultat med nöjda klienter.

Medmänsklighet

Byrån ser positivt på att stötta organisationer som bidrar till ett bättre samhälle. Vi har därför valt att donera 10 % av vår vinst till Cancerfonden. Genom att anlita oss bidrar du och ditt företag till en bättre värld.


 

Nytänkande

 

 Tänk utanför boxen. Tänk hur bra resultatet hade blivit om aktörer samarbetade istället för att trycka ner varandra. Vi tänker framåt, vi tänker nytt. Låt oss ge dig möjligheten att växa genom våra anpassningar till just dig eller ditt företag, genom vårt samarbete.

 

Vi bryter oss loss ifrån normerna och de inte helt främmande konservativa tankarna.

 
Oliver Titikic
Managing Partner
oliver.titikic@aurix.se
076-163 20 14
 
Jennifer Abdulahad
Managing Partner
 
jennifer.abdulahad@aurix.se
076-037 91 60
Aurix © 2018 All Rights Reserved.
Allmänna villkor