OM AURIX

imageedit_1_3806139348

OM OSS

Namnet AURIX kommer från den grekiska gudinnan Eos (Latin: Aurora). Gudinnan kännetecknas som gryningens eller morgondagens gudinna vilket passar AURIX bra då vi ser varje dag som en chans för nya möjligheter.

AURIX tillhandahåller juridiska tjänster, projekthantering samt finansiella analyser och byrån drivs av såväl studenter som erfarna examinerade jurister. Vår affärsmodell grundar sig i att skapa möjligheter och mervärde för våra klienter genom ett nära samarbete och en familjär atmosfär.

Vår vision är att genom våra tjänster främja ett nytt sätt att tänka inom affärsvärlden där allt inte behöver vara svart eller vitt, utan där magin sker när vi som privatpersoner och företag hjälps åt och lyfter varandra.

FÖRTROENDE

Under en kort tid har vi lyckats knyta starka förtroenderelationer till våra klienter, både privatpersoner och företag. Vi tror att detta lyckats genom vår kompetens i kombination med en stor vilja att alltid leverera mer än vad klienten förväntar sig. AURIX har ett stort fokus på personliga relationer och vår ambition är att hålla klienten delaktig och informerad genom hela processen vilket vi tror leder till nöjda klienter och goda resultat.

OMTANKE

Under en kort tid har vi lyckats knyta starka förtroenderelationer till våra klienter, både privatpersoner och företag. Vi tror att detta lyckats genom vår kompetens i kombination med en stor vilja att alltid leverera mer än vad klienten förväntar sig. AURIX har ett stort fokus på personliga relationer och vår ambition är att hålla klienten delaktig och informerad genom hela processen vilket vi tror leder till nöjda klienter och goda resultat.

NYTÄNKANDE

Vi försöker tänka utanför boxen. Går det att förbättra resultatet ytterligare? Kanske genom ett samarbete med andra aktörer? Stolthet får aldrig sätta stopp för utveckling. Vi tänker framåt, vi tänker nytt. Vi vill bryta oss loss från normer utan att äventyra ett bra resultat.